burberry:

به همراه مشخصات

یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان ساعت جهان در رده قیمتی لوکس با بیش از 161 سال قدمت با مدیریت از شهر لندن انگلستان است که بسیا جالب توجه و قدیمی با تأسیس در سال 1856 که از سال 1891 با باز کردن فروشگاه بسیار بزرگ از محصولات وارد عرصه حرفه ای شد و از سال 1955 بصورت بسیار گسترده و جهانی تا به امروز مشغول به کار است .

بند استیل

بند چرم

بند ترکیبی

همه موارد

بالا

BU9001

BU9214

BU9205

BU1354

BU9131

BU2304

BU1364

BU1358

BU9204

BU2350

BU9134

BU1763

BU9015

BU9110

BU9004

BU9201

BU1365

BU9227

BU1352

BU1353

BU9754

BU9007

BU1361

BU9010

BU9130

BU1383

BU1863

BU7683

BU9125

BU9224

BU9135

BU9228

BU9013

BU1551

BU1393

BU1394

BU9127

BU9101

BU9220

BU9219

BU9226

BU1554

BU9126

BU1326

BU9000

BU9200

BU1366

BU9210

BU1351

BU1350

BU1398

BU1584

BU1572

BU9217

BU9115

BU9026

BU9003

BU9203

BU9109

BU1399

BU9104

BU2303

BU2300

BU2353

BU1359

BU2351

BU9006

BU9008

BU9009

BU9105

BU9350

BU9351

BU9353

BU9354

BU9356

BU9364

BU9381

BU9700

BU9750

BU9751

BU9221

BU9207

BU9014

BU9111

X

یافت نشد

رفرانس ساعت های burberry می بایست از دو حرف :

bu

و چهار عدد انگلیسی تشکیل شده باشد.
برای اطلاعات بیشتر به راهنما مراجعه نمایید.


برای تماس با ما و ثبت نام به صفحه اصلی مراجعه نمایید‫.‬

صفحه اصلی